Flera hyresavier!

Eftersom det blev fel uträkning på retroaktiva hyran på mellan 5-10 kr för en del,  har vi skickat ut en ny hyresavi. Har ni redan betalat den första avin, så kommer en justering att ske på nästkommande avisering. Har ni autogiro, så blir blir den rätt per automatik.

Några får även ytterligare en hyresavi (den tredje),  inom kort då elförbrukningen har varit feljusterad på adresserna nedan:

Dalarövägen - Nynäsvägen - Södra Jordbrovägen - Morvänvägen

Efterföljande korrigering och debitering av utebliven redovisad elförbrukning kan komma att ske. 

Vi beklagar det inträffade!