Ny förvaltningschef

Den 3 juni tillträder Anders Ramqvist som ny förvaltningschef för bolaget.