Nöjdare kunder hos Haninge Bostäder

För att få vetskap om vad våra hyresgäster tycker om sitt boende hos Haninge Bostäder gör vi återkommande enkätundersökningar. För närvarande görs undersökningarna vartannat år. Den aktuella undersökningen som redovisas här gjordes under sommaren 2007 och riktade sig till drygt 900 hushåll inom Haninge Bostäder. Av dessa svarade 625 st på enkätfrågorna vilket motsvarar 68,7 i svarsprocent.

Den andra hälften av hushållen deltog i motsvarande enkätundersökning 2005. Med resultatet av 2005-undersökningen som facit har vi inriktat oss på att förbättra de punkter där det klart framkom att vi borde bli bättre.

Från 2007-års undersökning kan vi nu konstatera att 85,2 % är nöjda med sitt boende hos oss, vilket innebär en förbättring med 1 % från 2005. Samtidigt som vi gläds åt förbättringen är vi också medvetna om att mycket finns kvar att göra i vår strävan att ytterligare förbättra boendet och därmed få ännu fler nöjda hyresgäster.

En sammanfattning av 2007-års undersökningsresultat kan du se genom att klicka på länken nedan.

Se resultaten .....  (PDF-fil)

Om du saknar Adobe Reader, som behövs för att se undersökningsresultaten,
kan du ladda ner och installera programmet via länken nedan.

Hämta Adobe Reader utan kostnad här >>>