Installation av nytt kommunikationssystem (bredband) i bolagets fastigheter

Haninge Bostäder AB har tecknat avtal med TeliaSonera angående installation av bredband i bolagets samtliga fastigheter utom fastigheten på Utö.

Arbetet kommer att påbörjas under hösten 2008 och beräknas vara klart till sommaren 2009. Efter installationen kommer du som bor i Haninge Bostäder att erbjudas telefoni, bredband och TV, så kallad Triple Play, via TeliaSonera. Installationen kommer inte att kosta dig som hyresgäst någonting. Det står var och en fritt att beställa de tjänster man önskar.

I och med denna åtgärd kommer det att finnas tillgång till supersnabbt bredband på upp till 100 Mbit/sek i lägenheterna. I det moderna samhället med stora krav på kommunikationstjänster känns det bra att kunna erbjuda Er hyresgäster denna möjlighet.

Rolf Östergren
VD