Informationsbrev pågående nyproduktion i Jordbro November

Här kan du läsa det senaste informationsbrevet om vår nyproduktion i Jordbro, Kv Kalvsvik. Där vi bygger 229 st lägenheter med etappvis inflyttning under 2018.

Tryck här för att läsa brevet.