Informationsbrev om vår pågående nyproduktion i Jordbro

Här är det senaste informationsbrevet för oktober månad för vårt pågående projekt Kv Kalvsvik i Jordbro. Projektet beräknas vara klart i december 2018 och kommer då resultera i 229 stycken lägenheter.

Informationsbrevet hittar du här.