Informationsbrev nr 8 nyproduktion Kv Kalvsvik

Nu kan du läsa vårt senaste informationsbrev nr 8 (avser mars månad) om vår pågående nyproduktion i Jordbro Kv Kalvsvik. 

Informationsbrevet hittar du här.