Info Södra Jordbrov 19-33

Under vecka 10 kommer arbete att utföras på fasaden på Södra Jordbrovägen 19-33, 

det kommer då att användas en sky-lift.