Information om intresset av att bilda bostadsrättsförening

I augusti 2007 informerades alla Haninge Bostäders hyresgäster skriftligen om möjligheten om att förvärva sina lägenheter genom att bilda bostadsrättsförening.

Av informationen framgick bl a att om flertalet av de boenden inom en enskild fastighet visade intresse skall Haninge Bostäder låta värdera fastigheten av en opartisk värderare.

De intresseanmälningar som inkommit visar att 370 lägenhetsinnehavare, motsvarande 20 %, är intresserade. I sex fastigheter har fleratalet, d v s mer än 50 %, anmält intresse. En värdering kommer därför att genomföras av dessa sex fastigheter. Värderingen beräknas ske under första kvartalet 2008. Ni som är hyresgäster i de fastigheter som är berörda av värderingen kommer skriftligen att informeras innan värderingen påbörjas.