Hiss ur funktion på Nynäsvägen 40

 

Hissen på Nynäsvägen 40 är tyvärr ur funktion.

Reparatör är på väg och den kommer att repareras så fort det går.

Förhoppningsvis under dagen om alla delar finns tillgängliga.