Från och med 1 januari 2018 höjs samtliga förhyrda bilplatser med 3 %.