Hyreshöjning 60 kr på novembers avi.

I samband med tillgång till öppet nät sker en hyreshöjning med 60 kr per lägenhet i månaden. Hyreshöjningen baseras på utbyggnad av fiberbaserat bredbandsnät, övergång till öppet fibernät, förändrad TV-tjänst samt att alla lägenheter får tillgång till en gratis 1 Mbit/s internettjänst. Höjningen kommer att tas med på hyresavin för November månad.

 

Surfa in på https://haningebostader.zmarket.se/ för att ta del av erbjudanden och beställa dina nya tjänster.

De adresser som inte omfattas av denna prishöjning är: 

Moränvägen 68 A-C

Moränvägen 3 A-C

Utö