Justering av hyror och avtal för bilplatser

Vi har justerat hyresnivåerna för samtliga bilplatser.

Vid ny uthyrning gäller hyrorna från och med 1 april 2021.

För dig  som redan hyr en parkerings- eller garageplats gäller den nya hyran från och med 1  januari 2022. 

Ett brev kommer att skickas till alla som hyr en p-plats eller garageplats. Brevet kommer att skickas som rekommenderad post.

I brevet framgår det vilken ny hyra och vilka andra ändringar av hyresvillkoren vi begär.

Ni som hyr garageplatser kommer att få era brev nu i slutet av mars och ni som hyr parkeringsplatser och carports får era brev i april och maj.

 

För mer information, se Frågor och Svar