Haninge Bostäder byter från Plusgiro till Bankgiro

Från och med 2007-05-07 förändras våra betalningsrutiner till Bankgirot. Vi ber vår hyresgäster/kunder att i fortsättningen betala till vårt Bankgironummer 5547-8184.

Betalar ni via Internettjänst eller annan elektronisk betalningsrutin och har lagt upp ett mottagarregister, då är det viktigt att ni ändrar bealningssättet från Plusgirot till ovanstående Bankgironummer.

Vi tackar på förhand för Er hjälp vid vårt byte av betalningsrutiner till Bankgirot.