BEGÄRAN OM TILLTRÄDE TILL GARAGE                             

 

 Vid garantikontroll av garageportar inom kv. Rosgården har det framkommit att vi behöver göra en översyn av dessa och i vissa fall göra kompletteringar i takinfästning för att säkerställa portarnas funktion. Detta gäller garage med grön port, dvs takskjutport.

 Arbetet beräknas att starta måndagen 13 januari ca. kl 08:00 och skall vara utfört under dagen.

 Dock kräver arbetet tillgång till garageytan, dvs inga fordon skall stå kvar i garaget under denna tid. Om risk bedöms att kunna skada kvarstående fordon kommer inte arbete att utföras.

 Arbetsledare och kontaktperson för arbetet är:

Jimmy Ruiz från Garageportsexperten, tel: 010-495 27 46

 

Med vänlig hälsning,

Bovärden Dick

08-6069172