Frågetecken kring förmedling av lägenhet

Under eftermiddagen den 28 oktober fick Haninge Bostäder information om att en lägenhet skulle ha förmedlats på ett oriktigt sätt. Bolaget såg allvarligt på uppgifterna och kallade under fredagskvällen in berörd personal för samtal för att få ytterligare upplysningar. Efter detta har bolaget fattat beslut om att  genomföra en oberoende granskning för att ta reda på vad som hänt och vilka åtgärder som ska vidtas.

Haninge Bostäder har redan, med omedelbar verkan, skärpt rutinerna för uthyrningsverksamheten i syfte att öka kontrollen av att lägenheter förmedlas i enlighet med bolagets uthyrningspolicy.