Förvärv Semaforen

Haninge Bostäder har förvärvat bostadsfastigheten Söderby 1:839. Säljare är Bostadsrättsföreningen Semaforen. Fastigheten är bebyggd med 120 lägenheter samt en lokaldel som inrymmer äldrevårdanläggningen Lovisagården. Fastigheten uppfördes i början av 90-talet med en total yta om ca 12.500 kvm.