Försäljning Mastvägen

Haninge Bostäder har avyttrat bostadsfastigheten Vendelsö 3:135. Köpare är Bostadsrättsföreningen Vendelsömasten. Fastigheten är bebyggd med 20 lägenheter uppförda 1966 med en total yta om 1.727 kvm.