Del av elkostnaderna för 2007 återbetalas till hyresgästerna

De hyresgäster som betalar sin hushållsel via hyresavin får en återbetalning med 8 öre per förbrukad kWh under 2007. När vi nu tittar tillbaks på 2007 visar det sig att elkostnaderna under året blev ca 8 öre billigare per kWh än vad som debiterats hyresgästerna under 2007. Vi betalar nu tillbaks detta genom ett avdrag på hyresavin för mars. Genomsnittsåterbetalningen per hyresgäst blir ca 250 kr men varierar naturligtvis beroende av förbrukad mängd el under 2007. Totalt återbetalas ca 250 000 kr.