Info Varmvattenavstängning - Nynäsvägen 40-44 & Folkparken 13

 

Onsdag den 10 juni måste vi stänga av varmvattnet mellan kl 11.00 - 13.00.

Kallvattnet berörs inte.