Avläsning av elförbrukning

Vi har inte kunnat läsa av förbrukningen av el för Evabergsvägen, Djurgårdsvägen och delar av Moränvägen.

Därför kommer inte den förbrukningen att vara med på denna månads hyresavi utan den kommer att komma med på nästa månads hyresavi. På den kommer det då att vara med förbrukning för tre månader.