Vår app är ur funktion

Vår app, Haninge Bostäder fungerar inte på grund av systembyte.

Den beräknas komma tillbaka under 2019 då vi har ett nytt och bättre system.