Årsredovisning 2014

I nedanstående pdf-fil kan du läsa om Haninge Bostäders verksamhet 2014.

Årsredovisning 2014 (PDF-fil)