Frågor och svar / Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicy

För att läsa vår uthyrningspolicy sin helhet klicka här.

För att läsa våra Regler och riktlinjer i sin helhet klicka här.

Vanliga frågor och svar

När kan man ställa sig i kö?
Man kan ställa sig i kö från 16 års ålder och söka lägenheter när man är myndig, d.v.s. när man är 18 år.

Vem kan söka bostad?/Vad krävs för att få registrera sig?
Du skall uppfylla Haninge Bostäders hyrespolicy samt vara myndig.

Hur gör jag för att söka bostad?
Du registrerar dig som bostadssökande och söker sedan själv upp publicerade bostäder på vår hemsida.

Vilka bostäder publiceras på hemsidan?
Alla lediga bostäder publiceras på hemsidan.

När publiceras bostäderna på hemsidan?
De publiceras kontinuerligt och ligger på hemsidan i fyra dagar.

Hur lång uppsägning har jag?
Tre (3) hela kalendermånader.

Vad innebär en medsökande?
Medsökande är den som har för avsikt att bo med den sökande. Hyresavtalet tecknas endast med den huvudsökande men den gemensamma inkomsten kan läggas till grund för ett godkännande. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av jordabalken 12 kap, sambo- och äktenskapslag.

Hur många köpoäng har jag?
Man får en köpoäng per dag. Titta på vår hemsida www.haningebostader.se, klicka på kö- och förmedlingssystemet och "Mina profiler".

Hur länge måste jag stå i kö för att få en lägenhet?
För närvarande är den genomsnittliga kötiden hos Haninge Bostäder 8 - 15 år.

Vid fler frågor, kontakta:
Kundtjänst
Tel: 08-606 89 00, måndag - torsdag 09.00 - 11.45

e-post: uthyrning@haningebostader.se