Nu söker alla i en enda lägenhetskö!

Haninge Bostäder har från och med Juli 2017 slagit ihop de två lägenhetsköer bolaget haft.
Förändringen innebär att alla lägenheter läggs upp i en kö och kan sökas av alla som är intresserade.

Boende hos Haninge Bostäder får från och med Juli 2017 1.5 köpoäng per dag i den nya lägenhetskön till skillnad från externa kunder som får 1 poäng per dag.

Ändringen sker på förfrågan från våra kunder och är ett led i vårt effektiviseringsarbete.