Information om den fortsatta hanteringen av ombildning till bostadsrätter

Styrelsen i Haninge Bostäder AB beslutade 2008-11-17 att förlänga erbjudandet om köp av fastiheter för ombildning till bostadsrätter till den 1 mars 2009. Beslutet avser de bostadsrättsföreningar/fastigheter som fick erbjudande med prisuppgifter under juni 2008. Anledning till beslutet är den turbulens som för närvarande råder inom bank- och finanssektorn vilket drivit upp räntenivåerna och försvårat att låna pengar. De förutsättningar, beträffande pris m m, som lämnades i juni fortsätter att gälla.

Styrelsen beslutade också att, fr o m 2009-01-01 och tillsvidare, inte ta emot nya intresseanmälningar avseende köp för ombildning till bostadsrätter. Beslutet innebär att önskemål om köp för ombildning till bostadsrätt som inkommer efter detta datum inte kommer att behandlas tillsvidare.