Hyrorna för 2007 klara

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om hyrorna för 2007.

Överenskommelsen innebär att alla lägenheter får en hyreshöjning med 120 kr per månad. Alla fordonsplatser höjs med 10 % liksom lokaler med s k förhandlingsklausul.

Samtliga hyresjusteringar gäller fr o m 2007-01-01.

Den retroaktiva höjningen för januari debiteras på hyresavin för mars och retroaktiva höjningen för februari på avin för april.