Haninge Bostäder förstärker sin ledningsgrupp med en permanent VD och en ny ekonomichef

Ny VD, Anders Gillberg.
Anders har varit interims-VD sedan november 2016 har fått förtroendet att arbeta vidare som permanent VD sedan 1 maj 2017. Anders är civilingenjör i botten och har arbetat i ledande befattning med personalanssvar i över 20 år och är en erfaren VD.

Ny ekonomichef, Cecilia Löfquist.
Cecilia kommer närmast från en tjänst som Controller- och redovisningschef på Stockholmshem. Innan dess arbetade hon på Telge Bostäder under 10 år som Ekonomichef. Cecilia är revisor i botten och har en lång och gedigen erfarenhet från bostads- och fastighetsbolag. Cecilia började hos Haninge Bostäder den 15 maj.