Haninge Bostäder bygger nytt bostadshus på Dalarövägen

Nu är det klart, Haninge Bostäder kommer att bygga ett bostadshus på tomten bakom Dalarövägen 26. Det blir ett punkthus på sex våningar med 34 lägenheter som får adressen Dalarövägen 26A. Arbetet beräknas starta under april månad och skall vara färdigställt för inflyttning den 1 juni 2010. Företaget som bygger heter BTH BYGG.

"Haninge Bostäder har inte startat en nyproduktion av bostäder på 18 år så det är ett historiskt beslut när vi nu kan bygga igen och tillskapa ett antal bostadslägenheter med hiss i centrala Handen" säger Rolf Östergren, VD.