Haninge Bostäder antar policyn Huskurage.

Allt våldsförebyggande arbete börjar i hemmet! Det är ett arbete som Haninge Bostäder vill stödja.

Haninge Bostäder antar policyn Huskurage för att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage desto fler kan få hjälp. Nu startar arbetet för Haninge Bostäder att förmedla budskapet Huskurage. Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor – och vi kallar det Huskurage.

www.huskurage.se

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

1. Knacka på hos grannen.

2. Vid behov - hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.

3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!

Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Läs mer här om Huskurages policy.