Gemensam satsning för att skapa hopp, framtidstro och trivsel i Jordbro

 

I sommar inleder fyra parter, Haninge kommun, Haninge Bostäder, Hembla och Coca-Cola
European Partners en gemensam satsning, Tillsammans för Jordbro. Detta för att skapa hopp,
framtidstro, trivsel, trygghet samt snyggt och rent i området.
- Vi gör det genom att erbjuda minst 70 unga vuxna boende i Jordbro ett sommarjobb/feriepraktik
med en ambition att utöka till 90 platser, säger Anette Berggren Haninge kommun.

Under sommaren 2019 fick unga vuxna sin feriepraktik i Västerhaninge med syfte att skapa trygghet
och trivsel i sitt bostadsområde. Under sommarperioden fick cirka 60 unga vuxna möjligheten att
jobba och utvecklas genom att arbeta med att rusta upp den fysiska miljön, skapa gemenskap i
området och erfarenhet av arbetsliv. Haningebostäders kundnöjdhet ”trygg i bostadsområdet” hos
de boende i området före och efter insatsen visade en ökning de senaste sex månaderna med 13
procent respektive 10 procent.
- Vi som bostadsbolag värnar mycket om trivsel och trygghet i våra områden och den här satsningen
förra året gav en positiv effekt vilket gjorde att vi ville vara med och prova det här konceptet igen i
ett nytt område, säger Anders Gillberg Haninge bostäder.


Fastighetsbolagen Haningebostäder och Hembla tillsammans med Haninge kommun har konstaterat
att insatser behövs för att skapa socialt hållbara områden och motverka skadegörelse, nedskräpning,
otrygghet, bråk och störningar, våld och brott.
- Vi har positiva erfarenheter från andra kommuner där vi jobbar med liknande satsningar och tror
mycket på att göra hållbara satsningar i samverkan i våra bostadsområden, säger Jonas Hagström,
Hembla


För att nå framgång är samverkan mellan bostadsbolag viktigt för att skapa en kraftfullare effekt och
andra aktörer såsom näringsliv, polis, räddningstjänst, civilsamhället, hyresgästföreningar,
socialtjänst och de boende måste samverka med gemensam kraft.
- För oss är det viktigt att samverka inom det lokala samhället och stötta projekt som stärker och
förenar medborgare. Förhoppningen är projektet ska kunna leda till att fler unga vuxna i Jordbro får
möjligheten till ett första jobb, säger Lisa Wahlström, kommunikations- och hållbarhetsdirektör Coca-
Cola European Partners.


Satsningen ger drygt 80 unga vuxna en plats fördelat på tre perioder under juni- augusti. Uppdraget
att bedriva och leda insatsen Tillsammans för Jordbro i nära samarbete med parterna har gått till AD
tillsammans som ansvarar för projektledning och driftsansvar. De hade samma roll 2019 i
Västerhaninge. AD tillsammans rekryterar även handledare lokalt vilket innebär att ytterliga 10
Jordbro ungdomar får sommarjobb.
- Upplägget från oss fyra parter är att ungdomarna ska arbeta utifrån tre områden, fysisk
upprustning, individuell livskvalitet och gemenskap i området och hittills har intresset varit jättestort
då många har sökt redan nu, säger Anette Berggren, Haninge kommun.
I den här satsningen ingår även Samhällsbyggnadsbolaget och PostNord som samverkande parter.