Ingen telefontid fre 1 mars.

Fredag den 1 mars har vi ingen telefontid i kundtjänst eftersom

det är just den 1:a och det är in och utflytt.