Försäljning Nyängen

Haninge Bostäder har avyttrat bostadsfastigheten Vendelsö 3:1705. Köpare är Bostadsrättsföreningen Nyängen i Vendelsö. Fastigheten är bebyggd med 120 radhus uppförda 1983 med en total yta om 9.932 kvm.