Hundar och andra husdjur

Hundar måste vara kopplade utanför lägenheten, hållas under tillsyn och inte vara störande för grannar. Det är inte tillåtet att rasta hundar eller andra husdjur på gården, utan det måste ske utanför bostadsområdet eller på eventuell rastgård.