Falskt brev till boende i Vendelsö

Ett brev daterat 2012-02-22 har sänts ut till boende i Vendelsö. Brevet är ställt till boende i Vendelsö och innehåller felaktig information kring ombildande av de boendes nuvarande bostäder till hyresrätter. Den namnteckning som använts är också falsk

Haninge Bostäder och Haninge kommun har inget som helst att göra med detta brev. Ni som fått brevet kan bortse ifrån det.

Händelsen är polisanmäld.