Retroativ El-Debitering på Moränvägen

Det har under några månader varit bekymmer med el-filerna på vissa adresser på Moränvägen 68-80 och 90-104. Vilket har gjort att vi inte kunnat debitera el.

Nu har vi fått filerna för dessa och hyresgästerna har då även fått med debiteringen för de månader som saknats tidigare.

Så somliga har fått med tre månaders el debitering denna månad och avser då förbrukningen för augusti, september och oktober.