Byte av samtliga hissar på Örnens väg

Arbetet med byte av hissar i området kommer att påbörjas i början på september, vecka 40.
Arbetet påbörjas med port 56 och fortlöper i nedåtgående adressordning och avslutas för året vecka 50 med port 38.

Varje hissbyte tar cirka två veckor. Mer information och ytterligare tidsplan för varje hiss kommer löpande. Hissarna i portuppgångar med adress 36 till 22 byts under våren 2018 och beräknas vara klart i April 2018.

Hyresgästföreningens bo-möte om projektet

För mer information om projektet är ni välkomna till hyresgästföreningens bo-möte.
Datum, tid:      2017-06-13 kl 18:30
Plats:               Träfflokalen vid Örnens väg 58

Med vänliga hälsningar,
Haninge Bostäder AB