Årsredovisning 2012

I nedanstående pdf-fil kan du läsa om Haninge Bostäders verksamhet 2012.

Årsredovisning 2012 (PDF-fil)